Odznacznie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskie, Pan Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego, Postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. wyróżnił wieloletniego instruktora
Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, Andrzeja Gorlewskiego „Brązowym
Krzyżem Zasługi”.
Instruktor Andrzej Gorlewski od blisko ośmiu lat jest czynnie zaangażowany w propagowanie
wśród młodzieży postaw patriotycznych. Swoją działalnością społeczną doprowadził do wielu
prelekcji historycznych związanych z patronem jednostki którym jest 27 Wołyńska Dywizja
Piechoty Armii Krajowej.
Odznaczonemu gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w służbie.
Foto i tekst: Krzysztof Napieralski