Spotkanie Inicjujące

powstanie

Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych

28 października 2017 roku

Nakło nad Notecią

W dniu 28 października 2017 roku na obiekcie Przystań Powiat Nakielski, odbyło się Spotkanie Inicjujące powstanie – Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych. Spotkanie zgromadziło kilkanaście osób, jak się okazało już wkrótce gorących zwolenników utworzenia takiego Centrum. Organizatorem spotkania przy wydatnej pomocy Starostwa Powiatu Nakielskiego, była Fundacja Towarzystwo Naukowo-Edukacyjne Sapere Aude.

Celem spotkania było przestawienie koncepcji utworzenia Centrum, któremu stawiane za cel jest prowadzenie działalności w wielu dziedzinach związanych bardzo silnie z żeglugą śródlądową i uczynienia z Nakła nad Notecią wyjątkowego i jedynego w swoim kształcie ośrodka zajmującego się tym wszystkim co wiąże się z żeglugą śródlądową.

Projekt Centrum jest projektem autorskim Fundacji Sapere Aude, który bazuje na pomyśle jej prezesa Andrzeja Gorlewskiego.

Spotkanie miało charakter prezentacji koncepcji utworzenia Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych, która została przedstawiona przez prezesa Zarządu Fundacji p. Andrzeja Gorlewskiego. Spotkanie podzielone było na kilka części.

Część pierwsza obejmowała prezentację pomysłu w oparciu o prezentację multimedialną.   U źródeł narodzin idei utworzenia Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych legło pragnienie propagowania w szerokim zakresie Nakła nad Notecią, jako istotnego elementu na mapie Żeglugi Śródlądowej w przeszłości, dniu dzisiejszym, jak i w przyszłości. Centrum stanowi odpowiedź na brak instytucji o tak kompleksowym charakterze, która skupiona byłaby na szeroko pojmowanej idei  upamiętnienia i upowszechniania tradycji żeglugi śródlądowej i rzecznych flotylli wojennych, jednocześnie realizującej działania szkoleniowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży wychodzące w przyszłość.

Centrum stanowić będzie wieloelementowe przedsięwzięcie, które przybierze innowacyjną formułę propagowania tego wszystkiego co związanej jest przede wszystkim, z żeglugą śródlądową nie tylko w wymiarze lokalnym. Pragniemy nadać mu w przyszłości charakter ogólnopolski i międzynarodowy.

Zakres planowanych działań ma obejmować projekty z obszarów:

 • historii,
 • nauki,
 • działań edukacyjno-wychowawczych,
 • hobbystycznych,
 • sportowo-turystycznych,
 • rozrywkowych, kulturalnych, itp.

W ramach struktury organizacyjnej przewiduje się utworzenie kilku działów i sekcji, które będą odpowiadały za funkcjonowanie Centrum i będą realizowały poszczególne działania i zadania. Przewiduje się między innymi utworzenie:

 • Działu muzealnego
 • Działu edukacyjnego
 • Działu sportowego
 • Drużyn Młodych Marynarzy
 • Pracowni Modelarskich
 • Sekcji Turystyki Historycznej i Militarnej
 • Klub Marynarza

W drugiej części spotkania jego uczestnicy mieli możliwość obejrzeć film promujący Przystań Powiat Nakielski oraz zwiedzić obiekt Przystani.

Kolejnym, trzecim etapem spotkania były rozmowy przy kawie i przekąskach. Część czwarta spotkania obejmowała dyskusje nad projektem i tworzenie roboczego zarysu programu działalności Centrum. Należy nadmienić, że z zaproszenia organizatora spotkania skorzystali goście honorowi: p. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, p. Wicestarosta Andrzej Kindermann oraz przedstawiciel 3 Flotylli Okrętów z Gdyni p. komandor porucznik Stefan Szymański Szef Wydziału Wychowawczego, który reprezentował Dowódcę 3 Flotylli Okrętów  p. Admirała Krzysztofa Jaworskiego.

Ponadto obecni byli przedstawiciele różnych środowisk, o których nieco więcej w następnym artykule, gdzie przedstawimy przypisane im zadania w ramach organizacji Centrum.

Nad przebiegiem realizacji celów Centrum czuwać będzie Zarząd Centrum i jej administracja. Za tworzenie strategii rozwoju i działalności odpowiadać będzie Rada Programowa. Spotkanie miało charakter bardzo merytoryczny i zaowocowała wypracowaniem wstępnych kierunków rozwoju Centrum na pierwszym etapie jego rozwoju. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że idea powołania takiego Centrum jest słuszną i trzeba uczynić wszystko, aby powstało ono właśnie w Nakle nad Notecią.

Ostatnim etapem spotkania było omówienie form finansowania Centrum i wdrożenie zrodzonych w czasie spotkania pomysłów i projektów dotyczących Centrum. Wkrótce zostanie przedstawiony plan działań Centrum jeszcze na rok 2017 oraz jego oferta skierowana do szerokich rzeszy społeczeństwa. Już dzisiaj pragniemy zaprosić różne podmioty do współpracy: szkoły, przedszkola, jednostki samorządu, biblioteki, jak i banki, firmy, a także każdego kto chciałby uczestniczyć w wielkim i innowacyjnym przedsięwzięciu i pragnie na różne sposoby je wspierać. Budowanie Centrum zajmie wiele lat, ale powstanie ono, ponieważ – jak podkreślili uczestnicy spotkania, a podsumował pan Wicestarosta Andrzej Kindermann do zrealizowania takiego zamiaru poza pomysłem i pieniędzmi potrzebni są fascynacji. A z całą pewnością było to spotkanie fascynatów zdeterminowanych do tego, by przedstawiona im idee wdrożyć w życie.

W tym miejscu pragnę podziękować w imieniu Fundacji panu Staroście Nakielskiemu Tomaszowi Miłowskiemu za wsparcie od samego początku narodzin pomysłu, inspirowaniu do rozszerzenia działań przyszłego Centrum oraz pomoc w przygotowaniu spotkania, Zarządowi Powiatu Nakielskiego za nieodpłatne udostepnienie Sali Konferencyjnej oraz wszystkim uczestnikom, którym zostaną poświęcone odrębne artykuły, z racji tego ogromu inicjatyw, które stały się ich wkładem, jaki wnieśli w dzieło zainicjowania powstania Centrum Żeglugi Śródlądowej i Rzecznych Flotylli Wojennych.

Już dzisiaj można dopytywać o Centrum pod nr telefonu: 792 – 097 – 403. Każdy znajdzie w nim swoje miejsce i zadanie do wykonania.

                                                    Z poważaniem.

                                              Andrzej Gorlewski

Tekst: A. Gorlewski, foto: P. Rojewska