Spotkanie

Spotkanie mieszkańców gminy Kcynia i okolic

z

Posłami Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP

W dniu 17 października w kcyńskim Ratuszu miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy
Kcynia i okolic z Posłami na Sejm RP.
Na zaproszenie pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w gminie Kcynia Andrzeja
Gorlewskiego na spotkanie, które miało otwarty charakter, przybyli posłowie naszego
okręgu: p. Łukasz Schreiber i p. Piotr Król.
Pełnomocnik PiS przedstawił zgromadzonym uczestnikom spotkania przybyłych gości i
poprosił o to, aby Posłowie przedstawili ogólne kierunki programowe Prawa i
Sprawiedliwości w odniesieniu do podejmowanych działań rządu na poziomie
ogólnopolskiego. Kolejnym punktem spotkania były zapytania mieszkańców w odniesieniu
do kilku ważnych kwestii dotyczących lokalnych problemów.
Wśród zagadnień omawianych w czasie spotkania poruszano problemy:
1. Przyszłej ordynacji wyborczej do wyborów samorządowych
2. Zagadnienie połączeń kolejowych Kcyni
3. Zagadnienie obwodnicy dla Kcyni
4. Problemy związane z wykupem gruntów pod inwestycje
5. Problem OC pojazdów, które z różnych przyczyn nie są użytkowane przez właścicieli
6. oraz innych istotnych spraw
Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Stanowiło ważne wydarzenie na naszej lokalnej scenie.
Ze strony Posłów otrzymaliśmy zapewnienie, że jeśli tylko zostanie skierowane do nich
zaproszenie, to pozostają gotowymi do kolejnych spotkań z mieszkańcami naszej gminy.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Gorlewski